Een betaalbare thuis is van onmiskenbaar belang. De Vlaamse overheid moet haar steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat lokale besturen, ontwikkelaars en jijzelf een duurzaam en betaalbare woning kan hebben of voorzien. Waar nodig zal ze zelf het heft in handen moeten nemen, maar in eerste instantie moet ze voor regelgeving zorgen waardoor betaalbaar bouwen en wonen kán. Vandaag staan we voor verschillende uitdagingen: er zijn meer en vooral kleinere gezinnen, veel woningen voldoen niet meer aan kwaliteits- en duurzaamheidsvereisten, en er zijn ook fiscale werkpunten. Of het nu gaat over een wooneenheid in jouw huis voor een oudere of een student die op kot wil. De doelstelling blijft overeind: de overheid moet ervoor zorgen dat mensen een betaalbare thuis hebben.

Betaalbaar wonen

De toekomst van sociaal wonen

Sociale woningen vormen voor duizenden mensen nieuwe kansen. Ze zijn een belangrijke hulp om het recht op wonen voor iedereen waar te maken. Dankzij sociale woningen kunnen mensen die het niet zo breed hebben toch een kwaliteitsvolle woning hebben en bouwen aan een toekomst. Jammer genoeg zijn er verschillende misvattingen en krijgen bewoners een sticker opgeplakt. Deze negatieve kijk vind ik uitermate jammer, want sociaal wonen is niet het probleem maar de oplossing. Het kan anders! Lees (binnenkort) hieronder de visietekst over hoe sociaal wonen er in de toekomst moet uitzien. 

wonen_huis.jpg

SOCIAAL WONEN

 

Het maakt niet uit wie de sociale woningen bouwt, maar wel wie erin woont. Mensen die recht hebben op een sociale woning en die hele grote groep mensen die op het einde van de maand de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen, daarvoor moeten we het doen. Heel wat mensen kunnen zijn wie ze zijn omdat er een sociale woning was. Sociale woningen zijn het probleem niet. Het is deel van de oplossing! Laten we meer sociale woningen bouwen.

Opkomen voor kwetsbare huurders

Ongeveer 30.000 huurder in een kwetsbare economische situatie worden ondersteund door de overheid in de vorm van een huursubsidie of een huurpremie. De eerste krijgt de huurder als hij verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. De huurpremie dient dan weer om personen die al vier jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning te helpen op de private huurmarkt. Aan die ondersteuning zitten wel voorwaarden verbonden, deze kan je lezen op de website van Wonen Vlaanderen. Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat mensen ontvangen waar ze recht op hebben. De huurpremie en -subsidie maken voor heel wat mensen een wezenlijk verschil. 

  • "We moeten opkomen voor huurders die dreigen hun broodnodige huursteun te verliezen". Lees het artikel
     

  • "Middelen huurpremie moeten terechtkomen bij personen voor wie ze bestemd zijn". Lees het artikel

New apartment

KWETSBARE HUURDERS

 
Grijs dak.jpg

STUDENTEN-HUISVESTING

Betaalbaar en kwaliteitsvol op kot

Veel studentensteden kampen al jaren met een gebrek aan studentenkoten. Dat tekort lijkt ook niet meteen te verdwijnen. Volgens prognoses is er voor heel België nood aan zo'n 95.000 extra koten tegen 2030. Dat nijpende tekort maar de zoektocht naar een betaalbare studentenkamer voor veel gezinnen niet evident. Hoe minder studentenkoten er op de markt zijn, hoe meer studenten uiteindelijk voor een kot kiezen dat te duur of ongeschikt is. Of zelfs zich gewoonweg niet gaan studeren, omdat thuis studeren geen optie is. Het aanbod is vandaag niet ruim en niet divers genoeg.