top of page
mentaalwelzijn_handen.jpg

Hello

Mentaal welzijn is uitermate belangrijk. Voor zowel jong als oud. Het is ook een zaak van iedereen, van beleidsmaker tot jeugdwerker. Ik zet me in voor een brede kennis over hoe je moet omgaan met mentaal welzijn, of het nu je eigen kopzorgen zijn of die van een ander. 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Mentaal welzijn is belangrijk voor jong én oud

Een gezonde geest in een gezond lichaam, een bekende leuze. Opvallend is dat de 'gezonde geest' vandaag veel meer de aandacht krijgt. Gelukkig, want mentaal welzijn is uitermate belangrijk. Voor zowel jong als oud. Ook tijdens de coronapandemie was het niet altijd gemakkelijk. Ik heb ervoor gepleit om een mentale welzijnstoets in te voeren bij het nemen van coronamaatregelen. De pandemie zorgde ervoor dat we meer over onze kopzorgen kunnen spreken. Laten we dat vooral blijven doen! 

"Hoogtijd dat meer wordt stilgestaan bij het mentaal welzijn van ouderen"

Het wordt hoogtijd dat we meer stilstaan bij het mentaal welzijn van onze ouderen. De eerste stap is het kunnen herkennen van psychische moeilijkheden. En we moeten fors inzetten op het bespreekbaar maken van hun kopzorgen. Deze alertheid specifiek voor mentaal welzijn voor ouderen moet ingebakken zijn in elke instelling, maar evengoed in het dagelijks leven. Dat ouderen allemaal in een woonzorgcentrum verblijven is namelijk een misvatting. Het overgrote deel woont gewoon thuis. Inzetten op een brede vorming rond ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg is prioritair voor professionals en niet-professionals.

ouderen_tuinieren.jpg

Mentaal welzijn is een zaak van iedereen

verajans_groen_liggend.jpg
het belang van limburg (1).png

Vera Jans wil ‘spoedpsycholoog’ voor kinderen en jongeren bij dringende mentale problemen

Een spoedpsycholoog die bij dringende hulp ingeschakeld kan worden, één eenvoudig overzicht van het hulpverleningsaanbod en veel meer sensibiliseren. Vera Jans, Vlaams parlementslid, wil inzetten op drie concrete acties om de meest prangende problemen aan te pakken. “Het is onaanvaardbaar dat in 2022 kinderen en jongeren bij ernstige mentale problemen gewoonweg nergens terechtkunnen. Het moet een garantie zijn dat er altijd iemand voor je klaarstaat,” klinkt het.

OPINIE - 'Laat het corona-vaccin ons niet immuun maken voor de openheid rond mentaal welzijn'

knack (1).png

Na jaren werken en inzetten op het doorbreken van het taboe van onze eigen mentale gezondheid is dit een cruciaal momentum dat we niet mogen loslaten. Het vaccin zal Corona doen verdwijnen, maar laat het deze openheid over onze mentale gezondheid niet wegnemen. Van landbouwers tot studenten, van leerkrachten tot huisdokters: de voorbije maanden durft men hardop zeggen dat het niet goed gaat, dat het zwaar is, dat het eenzaam is. Wat een stap vooruit!

Opinie_Schrijven.jpg
Familie_Kind_Blaasbloem.jpg

CD&V pleit voor ‘mentale welzijnstoets’ bij het nemen van coronamaatregelen en coronacommunicatie

Vlaams parlementslid Vera Jans vindt dat er te weinig rekening gehouden wordt met mentaal welzijn bij het nemen van coronamaatregelen én bij de communicatie daarover. Daarom pleit zij ervoor om een ‘mentale welzijnstoets’ in te voeren bij het nemen van maatregelen. Ook bij de communicatie over nieuwe maatregelen, moet die ‘mentale welzijnstoets’ gedaan worden, vindt het CD&V-parlementslid. Jans wijst er op dat een welzijnstoets géén pleidooi is voor halve maatregelen.

LANAKEN

Kom meer te weten over mijn werk als gemeenteraadslid.

jon-tyson-H1ZwfJSsMVk-unsplash.jpg

STANDPUNTEN

Lees meer over de standpunten en initiatieven in het parlement.

Pencils and Notebooks

NIEUWS & PERSBERICHTEN

Ontdek het laatste nieuws op de blogpagina. 

bottom of page