top of page

1 op 5 cliënten daagt niet op bij afspraak in Centrum Geestelijke Gezondheid

Mensen met psychische problemen kunnen terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). In 2021 vonden meer dan 350.000 consultaties plaats. Zo’n consultatie kost standaard 11 euro. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming door de mutualiteit betalen slechts €4 per consultatie. Ondanks de betaalbaarheid en toegang tot de gewenste hulp, komt 1 op 5 cliënten toch niet opdagen of zeggen ze de afspraak te laat af. “Ik vind het belangrijk dat wie psychologische hulp nodig heeft, dat ook krijgt. De nood aan toegankelijke en betaalbare hulp is groot. Als iemand zomaar niet komt opdagen of niet tijdig de afspraak annuleert, zorgt dat er eigenlijk voor dat iemand anders niét geholpen kan worden. Dat moet echt vermeden worden,” zegt cd&v-welzijnsexperte Vera Jans.


Dit persbericht werd gepubliceerd in Het Belang van Limburg.
Vlaanderen en Brussel tellen 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) waar iedereen met psychische problemen terecht kan. In 2021 vonden 354.769 consultaties plaats. Standaard kost een consultatie bij een CGG €11. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming door de mutualiteit, die budgetbegeleiding krijgen of in een traject van schuldbemiddeling zitten betalen minder, namelijk €4 per consultatie. Sommige consultaties zijn voor cliënten volledig kosteloos, zoals voor gezinnen met een maximumfactuur, asielzoekers en gedetineerden.


Opvallend is dat ondanks de lage kostprijs en de soms lange wachttijd om tot een gesprek te komen, 76.267 afspraken niet ingevuld werden. Bij 32.697 van deze cosultaties bleven mensen onaangekondigd weg. Het merendeel, namelijk 45.570 afspraken, annuleerden de afspraak, maar niet op tijd. Dat betekent dat 20% van het aantal gemaakte afspraken wordt afgezegd zonder dat er tijd is om iemand anders verder te helpen.


“Dat is uitermate jammer, want de nood aan psychologische hulpverlening is bijzonder groot en niet iedereen kan een privé psycholoog betalen. Wanneer psychologische begeleiding mogelijk wordt gemaakt voor €4 of €11 per consultatie, dan mag je toch hopen dat die mensen aanwezig zijn. Als iemand zomaar niet komt opdagen of niet tijdig de afspraak annuleert, neemt die de plaats in van iemand die wel geholpen kon worden. Ik vind dat er meer ingezet moet worden op het terugdringen van het aantal niet-opdagers,” zegt Vlaams parlementslid Vera Jans (cd&v). 39.305 cliënten annuleerden tijdig, dat wil zeggen meer dan 48 uur voor de afspraak, hun gesprek.


De meest voorkomende redenen waarom iemand niet komt opdagen zijn: vergetelheid, een gebrek of afname aan motivatie, de wachttijd tot het eerste gesprek of de financiële situatie. Voor sommige cliënten zijn ook plotse vragen van vrienden, familie of het werk een reden. Om het aantal niet-opdagende afspraken terug te dringen nemen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg maatregelen. Enkele voorbeelden zijn: een sms-systeem die een herinnering stuurt, een bedankingsbericht wanneer iemand wel tijdig annuleert, of telefonisch contact opnemen… Wie herhaaldelijk afwezig is, kan een boete krijgen.


Volgens Jans gaat het vaak om een klein percentage van systematisch afwezigen die verantwoordelijk zijn voor een groot percentage lege afspraken. “We moeten ons uiterste best doen om ook deze mensen te bereiken. Toch moet duidelijk zijn dat systematisch afzeggen zonder geldige reden kan leiden tot een boete. Ik merk hierin grote verschillen tussen de centra, de één doet het wel en de ander is erg voorzichtig in het opleggen van sancties. Ik vraag aan minister Crevits om met de verschillende Centra voor Geestelijke Gezondheid tot één gedragen afspraak te komen. Zo is het duidelijk wat de gevolgen zijn voor iemand die blijft afhaken,” zegt Vera Jans. Het parlementslid vraagt in de parlementaire commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ook om nieuw onderzoek naar de meest effectieve maatregelen om het aantal niet opdagende cliënten terug te dringen.

bottom of page