top of page

Aan het werk met een handicap? Bekijk mogelijkheden voor ondersteuning

Mensen met een handicap of chronische ziekte die werken komen in aanmerking voor wat ze ‘tewerkstellingsondersteunende maatregelen’ noemen. Dat zijn vormen van ondersteuning die het werk werkbaar moeten maken en houden. Alleen zo zorgen we ervoor dat ook mensen met een handicap of chronische ziekte kunnen doen wat voor velen vanzelfsprekend is: gaan werken.

 

Elke dag worden er veel vragen gesteld over zeer diverse thema’s. Ik zorg telkens graag voor een goed antwoord. Mogelijks heb jij hier ook vat aan of ken je iemand die met dezelfde vraag zit. Om die reden bestaat #burgervragen. Veel voorkomende vragen en antwoorden worden gedeeld op deze website en op sociale media.Wat zijn tewerkstellingsondersteunende maatregelen?


De Vlaamse overheid ondersteunt werkzoekenden, werknemers, jobstudenten en mensen in opleiding met een beperking of chronische ziekte aan de hand van tewerkstellingsondersteunende maatregelen. De meest bekende maatregelen zijn:


1. Kosteloze tolk voor doven of slechthorenden


Je krijgt ondersteuning van een tolk om te communiceren met horenden en dat kosteloos. Steeds meer mensen leren deze vorm van ondersteuning kennen en maken er gebruik van. Zo deden in 2022 434 slechthorenden of doven beroep op een tolk, in de jaren voordien waren dat er nog 421 (2021) en 401 (2020.


Lees meer over de tolk hier.


2. Terugbetaling van arbeidsgereedschap en – kleding


Als je aangepast arbeidsgereedschap of aangepaste kleding nodig hebt, dan worden de kosten terugbetaald. Het gaat over, bijvoorbeeld, een groot computerscherm, orthopedische veiligheidsschoenen, of een op maat gemaakte bureaustoel. In 2022 kregen 497 mensen zo een terugbetaling.


Lees meer over de terugbetaling van gereedschap en kledij hier.


3. Terugbetaling vervoerskosten


De meest gebruikte ondersteunende maatregel is de betaling van de verplaatsingskosten. 721 personen met een beperking die een begeleider nodig hebben naar het werk of een rolstoelgebruiker zijn en met een taxi pendelen, kregen in 2022 de verplaatsingskosten terugbetaald.


Lees meer over de terugbetaling van vervoerskosten hier.


4. Vlaamse ondersteuningspremie


Je werkgever krijgt een premie als je arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem een invloed heeft op het functioneren in je job. Opgelet, je kan tot en met 30 juni 2023 een Vlaamse Ondersteuningspremie aanvragen. Nadien komt in de plaats van die premie een nieuwe maatregel, namelijk de maatregel ‘individueel maatwerk’.


Lees meer over de Vlaamse ondersteuningspremie hier.


Waar kan ik ondersteuning aanvragen?


Een overzicht van alle tewerkstellingsondersteunende maatregelen kan je op de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Vervolgens kan je ook ten rade gaan bij je mutualiteit. Een derde mogelijkheid is een zogenaamde ‘DOP’ of Dienst Ondersteuningsplan. Zij kennen het ondersteuningsaanbod voor mensen met een beperking. Je kan kosteloos terecht bij deze medewerkers, ga dus zeker eens horen. Via deze link ga je naar de Dienst Ondersteuningsplan van Limburg.


Wat als werken met ondersteuning ook te veel wordt?


Als je beperking een grote invloed heeft op je functioneren op het werk, dan kan je dat laten vaststellen door een arbeidsarts. Met een attest van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan je minder werken en toch gecompenseerd worden voor de uren dat je minder werkt. Als je dat wil, dan moet je een doorverwijzing krijgen via de preventieadviseur op het werk of via je huisarts.


Zodra je 60 jaar wordt, of 55 jaar in bepaalde gevallen, zijn er ook landingsbanen die misschien voor jou van toepassing zijn. Een overzicht van deze mogelijkheden kan je op de website van de Federale overheid vinden.bottom of page