top of page

Aantal personen met een handicap dat werkt bij de Vlaamse overheid stijgt drie jaar op rij

Het aantal personen met een handicap dat werkt bij de Vlaamse overheid stijgt drie jaar op rij. In 2020 werkten 897 mensen bij een dienst van de Vlaamse overheid. Het jaar nadien steeg dat aantal tot 930 en in 2022 tot 973 mensen. De meeste personen met een handicap of chronische ziekte werken bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Dat blijkt uit de cijfers die cd&v-welzijnsexperte Vera Jans opvroeg. “Ik streef naar een inclusieve samenleving, waar ook mensen met een ziekte of handicap volop kunnen participeren. Kunnen en mogen werken is voor velen van groot belang. Dankzij ondersteuning en aanpassing kunnen mensen met een ziekte of handicap ook doen wat voor velen vanzelfsprekend is: aan het werk zijn,” aldus Jans.In 2020 werkten in totaal 897 (2,3%) mensen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid. Een jaar later steeg dat aantal tot 930 (2,4%) mensen en in juni 2022 waren 973 (2,5%) mensen in dienst. Dat betekent dat het aantal mensen met een handicap of chronische ziekte drie jaar op rij stijgt. Toch blijft het aantal onder het streefcijfer van 3% dat de Vlaamse Regering vastlegde. “Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben niet altijd gemakkelijk toegang tot de arbeidsmarkt. De Vlaamse overheid heeft dan ook een grote voorbeeldfunctie. Inzetten op maatregelen die het werk werkbaar maken en toezien op de selectieprocedure, is volgens mij het ideale recept om ook komende jaren een stijgend aantal personen met een handicap te zien bij de Vlaamse overheid,” zegt Vlaams parlementslid Vera Jans (cd&v).


De Vlaamse overheid gaf in 2022 €712.000 uit aan tewerkstellingsondersteunende maatregelen, zoals gespecialiseerde jobcoaching, software voor blinde en slechtziende personeelsleden, een ergonomische thuiswerkplek… Daardoor behaalt bijna de helft, 28 op 57, van de overheidsdiensten het streefcijfer. Dat is een positieve evolutie ten opzichte van respectievelijke 21 en 23 op 56 diensten in 2020 en in 2021. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) kroont zich drie jaar op rij als de dienst met het grootst aantal personen met een handicap of chronische ziekte in dienst. Vorig jaar waren dat er 264. Op de tweede plaats staat het team van Kind en Gezin binnen het Agentschap Opgroeien met 42 medewerkers met een handicap. Een gedeelde derde plaats gaat naar de Vlaamse Belastingdienst en het Agentschap Wegen en Verkeer. In 2022 werkten er 41 medewerkers met een handicap.

bottom of page