top of page

CD&V haalt slag thuis: hervorming sociale huurprijzen mét garanties voor mensen met handicap

LEES VOOR


“De hervorming van de sociale huurprijzen? Niet zonder de garanties dat mensen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen niet de dupe zijn”, zo liet Vera Jans vorige week in het Vlaams Parlement weten aan de bevoegde minister. Zij haalt nu haar slag thuis, want bij de herberekening van de sociale huurprijzen zal rekening gehouden worden met die groep. Vera Jans reageert tevreden.


Vera Jans: “Deze aanpassing was voor ons noodzakelijk. We konden echt niet toestaan dat uitgerekend mensen met een handicap een veel hogere huurprijs zouden betalen dan voorheen.”

Bij de hervorming van de sociale huurprijzen zal rekening worden gehouden met personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen, dat maakte de Vlaamse Regering vanavond bekend. Die hervorming van de sociale huurprijzen is nog een beslissing van de vorige Vlaamse minister van Wonen en had de bedoeling om de berekening objectiever te maken.

Sinds januari dit jaar zijn er aan drie belangrijke parameters wijzigingen gebeurd om de sociale huurprijsberekening objectiever te maken: de marktwaarde, een energiecorrectie en de inkomsten van alle gezinsleden. de marktwaarde, een energiecorrectie en de inkomsten van alle gezinsleden.

En net bij die laatste pijler knelde het schoentje voor Vlaams parlementslid Vera Jans: “CD&V staat achter de hervormingen en wil die zeker niet terugschroeven. Maar we willen wél de garantie bieden dat de allerzwaksten de aanpassingen kunnen opvangen. Dit bleek niet zo te zijn voor personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen aangezien de huurprijs van sociale woningen berekend wordt op basis van de inkomsten van alle gezinsleden, ook wanneer het gaat om gehandicapten met een inkomensvervangende tegemoetkoming. Personen met een handicap mogen niet de dupe zijn.”

Vorige week liet Vera Jans tijdens een tussenkomst in het Vlaams Parlement weten dat ze een snelle aanpassing met retroactiviteit nodig acht. Ze haalt nu haar slag thuis, want de hervorming wordt aangepast. Enerzijds zal de impact van het meerekenen van het referentie-inkomen voor de huurprijsberekening van inwonende familieleden met een ernstige handicap bij de huurprijsberekening gemilderd worden. Anderzijds zullen familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die een ernstige handicap hebben een dubbele gezinskorting krijgen.

bottom of page