top of page

CD&V pleit voor ‘mentale welzijnstoets’ bij het nemen van coronamaatregelen en coronacommunicatie

Vlaams parlementslid Vera Jans vindt dat er te weinig rekening gehouden wordt met mentaal welzijn bij het nemen van coronamaatregelen én bij de communicatie daarover. Daarom pleit zij ervoor om een ‘mentale welzijnstoets’ in te voeren bij het nemen van maatregelen. Ook bij de communicatie over nieuwe maatregelen, moet die ‘mentale welzijnstoets’ gedaan worden, vindt het CD&V-parlementslid. Jans wijst er op dat een welzijnstoets géén pleidooi is voor halve maatregelen.

De strijd tegen corona stelt onze samenleving op de proef. De groep van mensen die het moeilijk heeft met de aanhoudende situatie van beperkte sociale contacten groeit en uit steeds meer hoeken klinken noodkreten. “Initiatieven zoals ‘Erdoor’, de vele open brieven van studenten en de noodkreten uit alle leeftijdsgroepen, lagen en sectoren van onze bevolking illustreren treffend dat deze strijd tegen Corona steeds meer op de mentale gezondheid van mensen gaat wegen”, zegt Vlaams parlementslid en psychologe Vera Jans.

Daarom wil ze dat er een ‘welzijnstoets’ wordt ingevoerd bij het nemen van coronamaatregelen. Daarenboven vraagt ze om die welzijnstoets ook toe te passen bij deccommunicatie rond nieuwe maatregelen. “Bij de uitwerking van de coronamaatregelen moet meer rekening worden gehouden met de impact ervan op de algemene mentale gezondheid. Ook een duidelijke communicatie die houvast biedt en zo weinig mogelijk ruimte laat voor vertwijfeling en onduidelijkheid, is van het grootste belang”, vindt Vera Jans.

Geen pleidooi voor halve maatregelen

Vera Jans benadrukt dat dit geen pleidooi is voor halve maatregelen. “De epidemiologische situatie is ernstig en vraagt om strenge maatregelen. Maar zomaar alles verbieden is te vaak de gemakkelijkste oplossing: een bezoekverbod, een verbod op buitenschoolse activiteiten,... We moeten blijven nadenken over hoe we onze maatschappij kunnen organiseren op een manier waarin het virus zich niet kan verspreiden, maar waarin we tegelijkertijd de belasting op ons mentaal welzijn binnen de perken houden.”

Volgens Jans is de beslissing van de minister van Jeugd Benjamin Dalle om buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren toe te laten onder strikte voorwaarden, een mooi voorbeeld. “Als we dit nog een tijdje willen volhouden, is het invoeren van een welzijnstoets bij nieuwe maatregelen van levensbelang”, besluit het CD&V-parlementslid.

bottom of page