top of page

CD&V pleit voor sociale studentenkoten

Dit artikel werd gepubliceerd op HLN.


Om iets te doen aan het tekort aan studentenkoten, stelt CD&V-parlementslid Vera Jans voor om sociale huisvestingsmaatschappijen te betrekken bij het aanbieden van ‘sociale studentenkoten’. “Sociale studentenkoten kunnen voor jongeren het verschil maken tussen wel of niet gaan studeren”, zegt het parlementslid.


Veel studentensteden kampen al jaren met een gebrek aan studentenkoten. Dat tekort lijkt ook niet meteen te verdwijnen. Volgens prognoses is er voor heel België nood aan zo’n 95.000 extra koten tegen 2030. Dat nijpende tekort maakt de zoektocht naar een betaalbare studentenkamer voor veel gezinnen niet evident. “Hoe minder studentenkoten er op de markt zijn, hoe meer studenten uiteindelijk voor een studentenkot opteren dat te duur of niet geschikt is. Het aanbod is gewoon niet ruim en niet divers genoeg”, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans.


Sociaal tarief

De CD&V-politica pleit daarom voor het aanbieden van sociale studentenhuisvesting. “Die kan zorgen voor een ruimer aanbod aan koten, die bovendien aan een sociaal tarief worden aangeboden”, legt Jans uit. “Dit helpt studenten uit gezinnen met lagere inkomens vooruit én het zorgt op de reguliere markt ook voor andere studenten voor een ruimer aanbod”, klinkt het.

Volgens Vera Jans kan het aanbieden van studentenkoten door sociale huisvestingsmaatschappijen het verschil maken tussen wel of niet verder studeren. “Studenten uit gezinnen met een lager inkomen of studenten die zelf hun studies betalen, hebben geen 350 tot 400 euro per maand om een kot te huren. Als je hen een kot kan aanbieden aan een sociaal tarief, wordt studeren aantrekkelijk”, klinkt het. Volgens Jans nemen onderwijsinstellingen al initiatieven om een kot betaalbaar te maken, maar kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen perfect een handje helpen.

bottom of page