top of page

CD&V vraagt extra aandacht voor online zelfmoordpreventie

LEES VOOR


In 2019 heeft de Zelfmoordlijn een forum gelanceerd (www.zelfmoord1813.be/forum) waar mensen met zelfmoorgedachten elkaar kunnen ondersteunen. Dit specifieke forum werd in 2019 bezocht door 55.717 unieke bezoekers. Ook de website zelf (zelfmoord 1813) ziet jaar na jaar het aantal bezoekers sterk stijgen. Waar er in 2014 nog maar 66.543 unieke bezoekers de site bezochten, is dat cijfer op vijf jaar tijd omhoog gesprongen naar 224.738. Dat is meer dan een verdriedubbeling. Het aantal bezoekers dat zelf hulp zoekt is tussen 2014 en 2019 bijna verdriedubbeld. Dit blijkt uit cijfers van Vlaams CD&V-parlementslid Vera Jans.


"Ook de hoeveelheid mensen die bezorgd zijn om een naaste nam drastisch toe. We zien echter nog steeds dat er meer mensen op de site terechtkomen die zelf om hulp zoeken, dan mensen die bezorgd zijn om hun vrienden of kennissen. De naaste omgeving kan echter een cruciale rol spelen voor mensen die denken aan zelfdoding", zegt Vera Jans. "We moeten elkaar meer leren aanspreken, voor elkaar zorgen. Als politici kunnen we ook hier een belangrijke rol spelen. Er is geen betere preventie dan een sterke omgeving."


"CD&V pleit al lang voor meer aandacht voor zelfmoordpreventie en het stemt me hoopvol dat de maatregelen vruchten afwerpen. Maar elke zelfdoding is er een te veel. We zijn op de goede weg, maar we hebben nog een lange weg te gaan", vindt Vera Jans.


Elke dag zijn er in Vlaanderen 27 mensen die een poging tot zelfdoding ondernemen. Elke dag zijn er gemiddeld drie personen die daarin slagen. Per jaar zijn dat een 1000-tal overlijdens en 9.884 pogingen. "Dat verdriet tekent mensen, gezinnen en families, soms generaties lang", zegt Vera Jans. "Indien u mij vandaag zou vragen wat de grootste uitdaging is voor ons als samenleving en als politici, dan is het dat wij ervoor moeten zorgen dat dat aantal daalt."


Daarom ijvert CD&V al jaren voor een sterke hulpverlening. Vera Jans: "Ook online hulpverlening zoals een app, website of een forum werpt zijn vruchten af. Ze zijn makkelijk toegankelijk en je kan volledig anoniem op zoek naar hulp, waardoor de drempel verlaagt om ze op te zoeken." Vlaanderen zet dan ook sterk in op preventie van zelfdoding en het (snel) bereiken en ondersteunen van mensen met zelfmoordgedachten. Er zijn twee bestaande apps waar mensen met zelfmoordgedachten terechtkunnen: “BackUp” en “On Track Again”. In totaal werden deze apps in 2019 door maar liefst 6.450 individuele gebruiker geïnstalleerd.


Vlaams CD&V-parlementslid Vera Jans: "Het geeft hoop om te zien dat steeds meer mensen hun weg vinden naar de digitale of online hulpverlening. We weten dat we daardoor mensen bereiken die we anders niet of niet zo snel zouden bereiken. Het is dus cruciaal om via verschillende kanalen, waaronder dus zeker ook online, proberen iedereen snel te bereiken. De investering in digitale, vlot bereikbare en toegankelijke hulp is nodig en maakt voor velen het nodige verschil."

bottom of page