top of page

Een probleem in Lanaken? Meld het aan de ombudsdienst.


In Lanaken word ik vaak aangesproken door inwoners die zich niet gehoord voelen of merken dat hun klacht niet voldoende wordt opgevolgd. Vaak gaat het over een losliggende steen in de stoep, een scheur in het wegdek of bloembakken die er maar troosteloos bijliggen.


Ik wil samen met jou werk maken van een mooi Lanaken waar het aangenaam wonen en werken is. Dus, ligt er zwerfvuil aan de vuilnisbakken of in het groen? Maak er een melding van bij de ombudsdienst van de gemeente!


Samen zien we meer! Werk mee aan een mooi Lanaken.

Elke dag worden er veel vragen gesteld over zeer diverse thema's. Ik zorg telkens graag voor een goed antwoord. Mogelijks heb jij hier ook wat aan of ken je iemand die met dezelfde vraag zit. Om die reden bestaat #burgervragen. Veel voorkomende vragen en antwoorden worden gedeeld op deze website en op sociale media.


Doe ook mee en deel het met je vrienden en familie!


Hoe dien je een melding in?


Een melding indienen bij de ombudsdienst van de gemeente kan op verschillende manieren. Online is de gemakkelijkste manier om snel met het probleem aan de slag te gaan. Kies daarom voor het e-loket om een melding te maken of gebruik de app. Die kan je via deze link downloaden: www.lanaken.be/app


Lukt het niet digitaal? Dan kan je ook een brief versturen, de ombudsdienst opbellen of de meldingskaart invullen.


De brief verstuur je naar dit adres: Ombudsdienst Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken

Bel naar de ombudsdienst: 089 730 778

Klik hier om de openingsuren van de ombudsdienst te zien.


In het infoblad 'Attent' kan je de meldingskaart terugvinden.


Hulp nodig met het indienen van een melding?


Weet je niet goed hoe een melding op te maken? Of, heb je andere hulp nodig? Je kan me altijd bereiken.


Wat is het verschil tussen een 'melding' en 'klacht'?


Een melding aan de gemeente is altijd een vraag, een suggestie, een petitie, een beroep of een bezwaar. Bijvoorbeeld: een speeltuig is kapot, je wil een gemeenschappelijke moestuin, er is een losliggende steen, er is een boom omgevallen...


Een klacht daarentegen kan je indienen als je: ontevreden bent over de dienstverlening, als het lang wachten is op een beslissing, je onheus behandeld voelt, een beslissing in vraag stelt, of geen antwoord krijgt op een vraag.


Wil je een klacht indienen?

  • Dien het tijdig in, want klachten over problemen ouder dan één jaar worden niet behandeld.

  • Zorg ervoor dat je de klachtenprocedure correct volgt en vergeet niet om je naam en e-mailadres erbij te vermelden.

  • Zeg zeer duidelijk waarom de klacht in jouw belang is. Zorg, als je kan, voor de nodige bewijzen (zoals e-mails, brieven, foto- en beeldmateriaal...).

bottom of page