top of page

Een woonlening aangegaan? Verzeker je kosteloos tegen inkomensverlies bij de Vlaamse overheid!


Iedereen die een lening is aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren kan in aanmerking komen voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen. De verzekering helpt bij het aflossen van de lening wanneer je een inkomen verliest door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting als zelfstandige.
Wat zijn de voorwaarden?


De belangrijkste voorwaarden zijn dat je geen andere verzekering van de Vlaamse overheid tegen inkomensverlies hebt en 12 opeenvolgende maanden aan het werk bent. Dat kan als werknemers met een contract van onbepaalde duur, met een tijdelijk contract of als zelfstandige in hoofdberoep.


De lening die je aangaat moet dienen voor:

  • het bouwen van een woning

  • het kopen van een woning

  • het kopen en renoveren van een woning

  • het renoveren van een woning (een bijkomende lening voor verbouwingswerken of uitbreidingswerken komen ook in aanmerking)

Deze leningen komen niet in aanmerking voor de verzekering:

  • een herfinanciering van een bestaande lening wanneer men nog geen verzekering gewaarborgd wonen had

  • een lening om een andere lening te financieren

  • een lening om alleen een bouwgrond aan te kopen

De woning moet de enige woning zijn en je hoofdverblijfplaats zijn of worden.


Opgelet, zodra je de woonlening activeert en de eerste keer het geld (of een deel ervan) beschikbaar wordt gemaakt, heb je één jaar de tijd om de verzekering aan te vragen.


Meer informatie over de voorwaarden kan je lezen op de website van het Vlaams Woningsfonds.


Hoeveel bedraagt de verzekering?


Het bedrag dat je krijgt wanneer je werkloos of arbeidsongeschikt wordt is afhankelijk van het inkomensverlies zelf, de hoogte van je maandelijkse afbetaling en de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.


De tegemoetkoming bedraagt maximaal 500 euro per maand. Uitzonderlijk kan het 600 euro per maand zijn. Mensen die voor een nieuwbouw met een gunstig energieverbruik leenden en binnen een bepaalde inkomensgrens zitten komen daarvoor in aanmerking.


Bekijk hier welk bedrag voor jou van toepassing is.


Hoe vraag je de verzekering aan?


Het is volledig kosteloos om de verzekering aan te vragen. De verzekering loopt voor tien jaar. Word je werkloos of arbeidsongeschikt verklaard, komt de verzekeringsmaatschappij voor maximaal 36 maanden tussen in de aflossing van de lening, of dit nu één of meer verzekerden zijn per aanvraag.


De verzekering gewaarborgd wonen moet je aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. De precieze procedure en de nodige formulieren kan je hier raadplegen.


Meer informatie over de verzekering gewaarborgd wonen kan je hier vinden.

bottom of page