top of page

Elke euro bestemd voor sociaal wonen gaat naar sociaal wonen

Er komt schot in de zaak rond de bouw van sociale woningen: de Vlaamse regering kondigt de bouw van nieuwe, sociale woonprojecten aan. Concreet komen er de komende jaren extra ‘gemengde projecten’ bij met overal telkens minstens 30 procent sociale woningen en 30 procent ‘betaalbare woningen’. Vlaams parlementslid Vera Jans (cd&v) is tevreden dat er schot in de zaak komt: “Met 170.000 mensen op de wachtlijst is het van belang om voluit in te zetten op meer bouwen en verbouwen van sociale woningen. Spaargeld controleren zal niet de drijvende kracht zijn achter sociale woningbouw, extra middelen wel.”

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar de Vlaamse regering kondigt vandaag aan werk te maken van de bouw van bijkomende sociale woonprojecten. Concreet omvat dit de beslissing om bijkomende gemengde projecten te bouwen. Die gemengde projecten bevatten telkens minstens 30 procent sociale woningen en 30 procent ‘betaalbare woningen’. De overige woningen kan de projectontwikkelaar aanbieden als ‘gewone marktprijswoningen’, hiervoor zijn geen voorwaarden op vlak van betaalbaarheid. Op die manier wil de Vlaamse regering zorgen voor extra woningaanbod en tegengaan dat er ‘sociale wijken’ ontstaan. “Spaargeld controleren zal niet de drijvende kracht zijn achter meer sociale woningbouw, maar extra middelen wel”, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans.


“Spaargeld controleren zal niet de drijvende kracht zijn achter meer sociale woningbouw, maar extra middelen wel”Geld voor sociaal wonen gaat naar sociaal wonen


Jans is zeer tevreden dat er na veel overleg bekomen is dat elke euro bestemd voor sociaal wonen ook zal gaan naar sociaal wonen én dat er naast extra sociale woningen nu ook bijkomende betaalbare woningen zullen zijn. Hierbij was een belangrijke voorwaarde voor cd&v dat het geld dat bestemd is voor sociaal wonen niet wordt ingezet voor andere doelgroepen. “Het geld voor sociaal wonen moet gaan naar sociaal wonen. Daarom zijn we ook tevreden dat het andere middelen voorzien worden voor het segment ‘betaalbare woninge”, legt Jans uit. “Met 170.000 mensen op de wachtlijst is het van belang om voluit in te zetten om meer bouwen en verbouwen van sociale woningen.”


Volgens Jans bieden gemengde projecten bijkomende voordelen. “Het is het model van de toekomst: een mix van sociale, betaalbare en reguliere woningen zorgt voor meer interactie en cohesie in wijken die ander louter ‘sociale wijken’ zouden zijn. Bovendien maakt dit bijkomend aanbod wonen betaalbaarder voor iedereen: de sociale doelgroep maar ook de brede bevolking.”

"Onze fractie heeft altijd gepleit om het geld voor sociaal wonen naar sociaal wonen te laten gaan. We zijn dan ook tevreden dat die lijn wordt aangehouden", vult cd&v-fractievoorzitter Peter Van Rompuy aan.


Middelentoets


Naast de bouw van bijkomende sociale woningen zal de Vlaamse regering ook een middelentoets invoeren voor wie sociaal huurt. “Het is belangrijk dat sociale woningen gaan naar wie ze nodig heeft, daarom is een middelentoets een goed instrument”. Wel betreurt Jans dat de minister, met de focus op de middelentoets in zijn communicatie, sociale huurders opnieuw viseert. “Dit gaat om een bijzonder kleine groep sociale huurders. Tegelijkertijd wordt er massaal geïnvesteerd in sociale huurwoningen. Spaargeld controleren zal niet de drijvende kracht zijn om de lange wachtlijsten voor sociale huurders aan te pakken, maar extra middelen wél. cd&v stond erop dat geld voor sociaal wonen ook écht naar sociaal wonen ging en niet naar de privé. Er komt extra geld voor betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Focussen op de kleine groep sociale huurders die met de nieuwe maatregel in het vizier komt, leidt de aandacht af van wat écht het verschil zal maken: extra middelen naar sociaal wonen”, sluit Vera Jans af.

bottom of page