top of page

Hulp nodig met boodschappen of vervoer naar de dokter? Ontdek het zorgbudget.


Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ken je misschien beter als de ‘zorgverzekering’. De naam is veranderd, maar het principe zeker niet. Iedereen, jong en oud, krijgt €130 per maand als je veel zorg nodig hebt. Het is een bedrag dat je vrij mag besteden en dient om tegemoet te komen in de niet-medische kosten. Vaak gebruiken ouderen het om vervoer naar de dokter te betalen of om de buurman te bedanken omdat hij de boodschappen doet.


In 2020 kregen bijna 270.000 mensen zo’n zorgbudget, daarvan kregen 192.000 mensen mantel- en thuiszorg. De andere 78.000 zijn mensen die verblijven in een woonzorgcentrum of verzorgingstehuis.


“Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een mooi voorbeeld van een buitengewoon positieve maatregel. Dit budget maakt voor mensen echt een verschil in het dagelijks leven. We moeten er alles aan blijven doen om het nog meer bekend te maken,” zegt Vera Jans.


In een notendop


Je hebt recht op een zorgbudget als je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming. Dat doe je door jaarlijks de zorgpremie te betalen aan de zorgkas.


Het zorgbudget is voor jong én oud. Er is dus geen minimum- of maximumleeftijd. Dat betekent dat ook zwaar zorgbehoevenden jonger dan 25 jaar, die nog niet zijn aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming, óók een zorgbudget kunnen aanvragen.


De grootste voorwaarde is dat je kan aantonen dat je grote zorgen hebt.


  • Als je verblijft in een een erkend woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis; dan heb je recht op het zorgbudget. Veelal krijgen bewoners dit automatisch. Let op, als je in een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft, dan moet je het zelf aanvragen bij de zorgkas!


  • Als je thuis woont, dan heb je een attest nodig met een score die zegt hoeveel zorgen je nodig hebt. Ga naar je ziekenfonds of zorgkas om dit attest te verkrijgen.


Het is zeer belangrijk om je zorgbudget op tijd aan te vragen, doe dit zodra je een verblijfsattest of attest van zorgbehoefte hebt ontvangen.


De kleine lettertjes


Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden mag je niet combineren met:


  1. Een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp of een persoonsvolgend budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.

  2. Een persoonlijk assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.

  3. Als je voltijds in een Multifunctioneel Centrum verblijft. Als je meer dan 30 dagen afwezig bent uit de voorziening, dan heb je wél recht op één zorgbudget (130 euro).

Wanneer krijg je het zorgbudget?


  1. Als je het budget op één januari aanvraagt, dan ontvang je het vanaf 1 mei. Er zitten dus vier maanden tussen.

  2. Stel, je vraagt het zorgbudget niet onmiddellijk aan wanneer je er recht op hebt. Je zal dan vijf maanden moeten wachten tot de eerste uitbetaling. Het geld is wel niet verloren, want je kan tot zes maanden terug in de tijd zorgbudgetten aanvragen.

Documenten en links


Ontdek alles over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden via de officiële website van de Vlaamse sociale bescherming. Je kan er ook alle aanvraagdocumenten terugvinden.


bottom of page