top of page

“Middelen huurpremie moeten terechtkomen bij personen voor wie ze bestemd zijn”

Van alle mensen die recht hebben op een huurondersteuning maakt maar de helft er gebruik van. Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) wil hierin verandering brengen. Het parlementslid diende een voorstel in bij het Vlaams parlement om ervoor te zorgen dat mensen die recht hebben op een huurpremie, die steun ook daadwerkelijk krijgen. “We moeten ervoor zorgen dat mensen die in aanmerking komen voor een huurpremie of huursubsidie; ze ook effectief krijgen. Dat is vandaag niet altijd het geval.”


Vandaag bestaat er een semi-automatische toekenning van de huurondersteuning, die in het leven is geroepen voor private huurders die al meerdere jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. En toch neemt ongeveer de helft van de aangeschreven kandidaat-huurders die ondersteuning niet op. Daar wil Vlaams parlementslid voor CD&V Vera Jans verandering in brengen.

Waarom wordt huurpremie niet opgenomen?

“De verklaring is in eerste instantie dat een kandidaat-huurder soms niet voldoet aan een aantal aanvullende voorwaarden, bijvoorbeeld de woningkwaliteit of de maximale huurprijs,” legt Jans uit. “Maar er zijn ook veel praktische redenen waarom de huurpremie niet wordt opgenomen. In onze conceptnota focussen we op drie aspecten die een invloed hebben op de manier waarop een verhuurder kan beoordelen of een kandidaat-huurder solvabel genoeg is, en die ook een verbetering voor de huurder zelf inhouden.


1) Zekerheid

We moeten naar een systeem waarbij de huurder de markt wordt opgestuurd met niet alleen een aanvraagformulier waaruit blijkt dat hij mogelijk kans maakt op huurondersteuning, maar met een document waarmee hij aan de verhuurder kan aantonen dat de huurondersteuning met zijn inkomen mag worden meegerekend,” zegt Vera Jans.

2) Behoud van de huurondersteuning tijdens de loop van het huurcontract

“Vandaag is het zo dat wie in een private huurwoning huurondersteuning geniet en vervolgens in aanmerking komt voor een sociale woning, zijn huurondersteuning verliest als hij de sociale woning weigert. Dat is nefast,” zegt het parlementslid.

3) Overstap naar een sociale woning

“Wie overstapt van een private huurwoning naar een sociale woning, zit tijdens de opzegperiode van de private huur en de eerste maanden in de sociale woning met twee of soms drie maanden dubbele huur en dat vormt net een groot probleem. De oplossing? De huurder moet gedurende die maanden geen huur betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij maar alleen aan de private verhuurder. Daarna betaalt hij de private huurprijs verder aan de sociale huisvestingsmaatschappij totdat zijn achterstand is ingelopen,” legt Vera Jans uit.

Vandaag organiseert het Vlaams parlement hoorzittingen over dit CD&V-voorstel. “Het gaat om kleine aanpassingen en maatregelen, die enorme verschillen kunnen maken in de praktijk. De maatregelen komen tegemoet aan twee groepen: mensen die goedkopere appartementen verhuren én mensen die noodgedwongen moeten huren in dit segment, de kwetsbare huurders op private markt,” besluit Vera Jans.

bottom of page