top of page

Moet ik mij als sociale huurder inschrijven bij de VDAB?
Schrijf je in als werkzoekende!


Ontving jij een brief met de melding dat jij je moet inschrijven?


Duizenden sociale huurders kregen een brief toegestuurd met de melding dat het sinds 1 januari 2023 verplicht is om zich als werkzoekende in te schrijven bij de VDAB. Niet iedereen voldoet aan de verplichting. Ben je als sociale huurder aan het werk of ben je al ingeschreven? Dan verandert en voor jou niks. Het is wel belangrijk om te onthouden voor in de toekomst!


Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om als sociale huurde je in te schrijven bij de VDAB als u nog niet werkt. Deze verplichting geldt voor: uzelf en uw partner (gehuwd of wettelijk samenwonend), maar ook voor de feitelijke partner die bij u inwoont al van bij het begin van de huurovereenkomst en de feitelijke partners met wie u al één jaar feitelijk samenwoont. Opgelet, ook huidige sociale huurders moeten zich inschrijven bij de VDAB.


Wie moet zich inschrijven?


Wie nu of in de toekomst niet werkt, tussen 18 jaar en 65 jaar is en nog niet is ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.


  • Personen op brugpensioen moeten zich inschrijven als werkzoekende. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij wel een vrijstelling aanvragen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Als er een vrijstelling wordt bekomen, moeten mensen met een brugpensioen zich niet inschrijven bij de VDAB.


Wie moet zich niet inschrijven?

  • Iemand die een leefloon ontvangt van het OCMW.

  • Iemand die arbeidsongeschikt is, invalide is of een erkende handicap heeft.

  • Iemand jonger dan 65 jaar die een pensioenuitkering ontvangt.


De uiterste datum om je in te schrijven is 31 maart 2023. Vanaf dan zullen er regelmatig controles gebeuren. Als je niet bent ingeschreven zal de sociale verhuurder worden verwittigd en kan er een geldboete volgen.


Voor meer informatie kan je vinden op de website van Wonen Vlaanderen.bottom of page