top of page

Nieuwe campagne voor vrijwilligers voor de zelfmoordlijn 1813 is broodnodig

Om voldoende nieuwe vrijwilligers te rekruteren voor de zelfmoordlijn 1813 zijn volgehouden inspanningen nodig om blijvend te garanderen dat iedereen die belt of chat met zelfmoord 1813 onmiddellijk wordt gehoord. Media-aandacht is een effectieve manier om nieuwe kandidaten aan te trekken. Dit bevestigde minister Jo Vandeurzen aan Vlaams parlementslid Vera Jans die het dreigend tekort aan vrijwilligers vandaag aankaartte in het Vlaams parlement en pleitte voor een nieuwe campagne.

Vandaag zullen ongeveer 28 Vlamingen een poging ondernemen om uit het leven te stappen. Vandaag zullen 3 Vlamingen sterven door zelfdoding. Maar vandaag zullen ook ongeveer 40 mensen de zelfmoordlijn 1813 contacteren door te telefoneren naar het nummer 1813, te mailen of anoniem te chatten via de website www.zelfmoord1813.be.

Aan de andere kant van de lijn of de pc: één van de 175 vrijwilligers van de zelfmoordlijn 1813. Vrijwilligers die zich engageren om te luisteren naar mensen met suïcidale gedachten en/of effectieve plannen om uit het leven te stappen.

Vrijwilliger bij de zelfmoordlijn word je niet zomaar. Je hoeft geen hulpverlener te zijn om je kandidaat te stellen. Wel moet je in staat zijn om dat soort moeilijke gesprekken te voeren en je ook 10 tot 20 uren per maand kunnen vrijmaken.

Wie uit het juiste hout gesneden is en voor de selectieproeven slaagt mag deelnemen aan een opleidingstraject. Wie slaagt en aan de slag gaat krijgt een meter of peter en een coach. Er wordt ook voorzien in terugkomsessies en permanente vorming.

Vera Jans: ‘Een gesprek met één van de vrijwilligers kan een grote impact hebben en maakt soms letterlijk het verschil tussen leven en dood. Vrijwilliger zijn bij Zelfmoord 1813 vraagt een bijzonder en groot engagement. Vrijwilligers vinden is daarom niet altijd evident en een blijvende uitdaging. Daarom heb ik de bevoegd minister gevraagd opnieuw een campagne op te zetten en de nodige initiatieven te nemen om tegemoet te komen aan de oproep van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding naar bijkomende vrijwilligers om het stijgend aantal oproepen en chats te kunnen blijven beantwoorden. Een vraag die de minister volmondig bijtrad.'

'Want als samenleving kunnen we ons niet verzoenen met het hoge aantal pogingen tot zelfdoding. De ontreddering die met een poging of een zelfdoding gepaard gaat en er meerdere generaties mee bepaalt is daarvoor te groot. De zelfmoordlijn 1813 en de vele andere en volgehouden acties in het kader van het actieplan suïcidepreventie blijven broodnodig om het hoge aantal zelfdodingen naar beneden te brengen’, besluit Vera Jans.

bottom of page