top of page

Personen met een handicap en éénoudergezinnen maken amper gebruik van extra dienstencheques

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans opvroeg bij Vlaams minister van Werk, blijkt dat personen met een handicap en éénoudergezinnen amper gebruik maken van de bijkomende dienstencheques waarop zij recht hebben. “Er is duidelijk nood aan bijkomende sensibilisering bij deze doelgroepen, in het bijzonder bij éénoudergezinnen”, vindt Vera Jans.

De regelgeving laat toe dat elke meerderjarige persoon tot 500 dienstencheques per jaar kan bestellen, per gezin kunnen er jaarlijks maximum 1000 cheques aangevraagd worden. In dat laatste geval kost een dienstencheque €9 voor de eerste 400 cheques, daarna betaalt men €10 per stuk. Voor personen met een handicap, ouders van een kind met een handicap en éénoudergezinnen met één of meerdere kinderen ten laste bestaat een uitzondering. Zij kunnen tot 2000 dienstencheques per jaar aankopen aan de kostprijs van €9.

De cijfers die Vera Jans opvroeg, tonen aan dat in 2017 slechts 788 personen die behoren tot een uitzonderingscategorie dienstencheques hebben aangekocht boven het individuele maximum van 500 per jaar. Dat zijn er 42 meer dan in 2016. Het grootste deel wordt aangekocht door personen met een handicap (of hun ouders). Zij kochten gemiddeld 480 bijkomende dienstencheques. Bij éénoudergezinnen ligt het gemiddelde lager, zij vroegen gemiddeld 310 extra cheques aan.

“We zien een stijging van het aantal personen met een handicap en hun ouders die extra dienstencheques aankopen, terwijl het aantal éénoudergezinnen gelijk blijft”, stelt Vera Jans vast, “Dat is mogelijks te verklaren door het basisondersteuningsbudget dat in 2016 werd ingevoerd voor personen met een handicap waarbij zij €300 per maand krijgen om ondersteuning in te kopen.”

Verder blijkt dat bijna 1/4e van de dienstencheques voor uitzonderingscategorieën in Antwerpen worden aangekocht. In de overige provincies ligt het aandeel rond de 18%. Een uitzondering daarop zijn Limburgse éénoudergezinnen. Slechts 9% van hen maakt gebruik van de mogelijkheid om extra cheques aan te kopen.

“Dienstencheques zorgen voor een bijkomende ondersteuning van het huishouden en zo trachten we de draagkracht van gezinnen te verhogen. Net omdat de genoemde doelgroepen extra ondersteuning goed kunnen gebruiken, werd het aantal cheques aan het lagere tarief voor hen verhoogd tot 2000 per jaar. In verhouding tot het totaal aantal gebruikers, maakt slechts een kleine groep van de uitzonderingscategorieën gebruik van deze mogelijkheid. Daarom is er nood aan bijkomende sensibilisering, voornamelijk bij éénoudergezinnen. Het is belangrijk dat zij erop gewezen worden een attest in te dienen om extra cheques aan het lagere tarief te kunnen krijgen. Op die manier vermijden ze meer dan €9 te betalen per cheque”, aldus Vera Jans.

bottom of page