top of page

Recordaantal oproepen bij Autisme Chat

De Autisme Chat kreeg vorig jaar in totaal 2.650 oproepen, dat is een record. 7 op 10 gesprekken waren met personen die autisme hebben. Vooral vrouwen en jongeren tussen 12 en 18 jaar namen contact op. Het meest voorkomende onderwerp is zichzelf of anderen begrijpen en begrepen worden. Andere chatgesprekken waren met ouders die om informatie vroegen. “De Autisme Chat mist haar doel niet. Zowel mensen met autisme als vrienden en familieleden kunnen er terecht, van een luisterend oor tot informatie of hulp. We moeten de chat versterken en blijven bekendmaken zodat nog meer mensen de weg naar hulp vinden,” zegt cd&v-welzijnsexperte Vera Jans naar aanleiding van de Werelddag Autisme op 2 april.

De Autisme Chat is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die vermoeden dat ze autisme hebben of al een diagnose kregen. Zijzelf maar ook vrienden en familieleden kunnen er terecht voor autisme gerelateerde vragen of zorgen. De chat kende nooit zoveel oproepen als in 2022, namelijk 2.650 in totaal. In 2021 waren het er 1.615 en in 2020 werden 2.306 gesprekken gestart. Het grote aantal in 2020 wordt verklaard doordat de openingsuren tijdens de eerste golf van de coronapandemie werden verdrievoudigd.


7 op 10 gespreken waren met personen die autisme hebben. Vooral jongeren tussen 12 en 18 jaar (35%) met autisme nemen contact op met de chat. Daarop volgen volwassenen (33%) en ook kinderen jonger dan 12 jaar (2%) delen hun zorgen via de chat. De gesprekken met personen met autisme bieden vooral emotionele steun. De vragen die ze stellen gaan over zichzelf of anderen begrijpen, maar evengoed begrepen worden. Ook omgaan met de context op school of op het werk is een veelvoorkomend onderwerp.


Daarnaast nemen ook ouders van kinderen, die vermoedelijk autisme hebben of al een diagnose kregen, contact op. Bij ouders zit de grootste nood aan informatie. Zij chatten het vaakst over het gezin, opvoeding en over school, werk of een andere context. In 2022 waren, over alle gesprekken heen, ongeveer 2 op 3 gesprekken met een vrouw en ongeveer 1 op 4 met een man. Zo’n chatgesprek duurt gemiddeld 27 minuten.


De chathulp is bij uitstek een zeer autismevriendelijke vorm van hulp. De fysieke afstand tussen de persoon en de professionele begeleider biedt de ruimte om zonder druk een gesprek te voeren. Bovendien heeft de chatter meer controle over externe prikkels in vergelijking met een face-to-face gesprek. “In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben mensen met autisme een even rijk gevoelsleven als andere mensen. Toch ervaren ze soms moeilijkheden in het herkennen, verwoorden of gepast reageren. De kopzorgen die daarmee gepaard gaan kunnen ze kwijt bij één van de 50 professionele medewerkers. Dat luisterend oor werkt. Ik wil dan ook iedereen met vragen aanmoedigen om de Autisme Chat te proberen,” verklaart Vlaams parlementslid Vera Jans. De Autisme Chat wordt georganiseerd door de Liga Autisme Vlaanderen. Hiervoor trok de Vlaamse overheid van 2021 tot 2023 in totaal €504.450 uit.

bottom of page