top of page

'Sociale woning is niet het probleem, maar een deel van de oplossing'

Dit opiniestuk werd gepubliceerd in Knack op 19/01/2022.


'Mensen in sociaal woningen verdienen beter dan de losse ideeën die we de afgelopen dagen gezien hebben', schrijven Vlaams parlementslid Vera Jans en CD&V-voorzitter Joachim Coens.


Sociaal wonen verdient beter dan wat we de afgelopen dagen hebben gezien. In plaats van wat kwalijke losse flodders moeten we de handen uit de mouwen steken om de groeiende wachtlijst aan te pakken. Een wachtlijst van meer dan 170.000 mensen en gezinnen die al jarenlang wachten en vandaag huren aan te hoge prijzen op de private huurmarkt.


Sociale woning is niet het probleem, maar een deel van de oplossing.

Die 170.000 wachtenden vernamen vorige week via de pers dat minister Diependaele het budget, dat voor hen bestemd is, niet krijgt uitgegeven. Een half miljard van het budget voorzien voor sociale huisvesting zou via goedkope leningen gaan naar privé ontwikkelaars. De enige voorwaarde die de minister stelt is dat ze op hun beurt goedkoop moeten verhuren, maar - zo vernamen we in de kranten - zonder inkomensgrens. Dit betekent dat goedverdieners evenzeer de goedkopere woningen kunnen huren. Dit is geen optie. Meer nog, het is zelf onfatsoenlijk om dit te suggereren terwijl 170.000 mensen staan te wachten en terwijl de sociale huisvestingssector nog altijd niet weet waar ze staat met de geplande hervorming. De hervorming die er nota bene voor zorgt dat er budget 'over' is. Het voorstel van minister Diependaele was nog niet koud of collega-minister Somers deed er nog een schepje bovenop: Open Vld wil de huur van de sociale woning in tijd beperken. Na 9 jaar eruit., Een voorstel met een ronkende titel maar weinig slagkracht: contracten met de sociale huurders zijn vandaag al tijdelijk en worden al om de negen jaar herzien. Wel vat het mooi het sociale woonbeleid samen: veel ballonnetjes die sociale huurders stigmatiseren, weinig echt beleid.Het doet me pijn om te horen hoe er over sociale huurders wordt gesproken. Minister Diependaele heeft het droogjes over- ik citeer - 'bijbehorend doelpubliek'. Bij Open VLD koos men voor "win for life" als slogan. Weet u wie dat het zijn, dat 'bijbehorend doelpubliek' en die 'winnaars voor het leven'? Het zijn 145.000 mensen die er elke dag het beste van proberen te maken. Dat zijn een groot deel werkenden met een karig loon. Onze pakjesbezorgers, onze poetsvrouwen, onze winkelbedienden. 1 op 3 zijn gepensioneerden. Mensen die al heel hun leven hebben gewerkt en misschien vandaag wel bij u in de gemeente in het vaccinatiecentrum staan.


Voor CD&V is een sociale woning niet het probleem, maar deel van de oplossing. Tienduizenden mensen, economen, leerkrachten, verpleegsters, journalisten, ondernemers,... zijn vandaag wie ze zijn omdat er een sociale woning was die het verschil maakte. Een dak boven het hoofd, een plaats om op te groeien. Hoe kunnen we van mensen veerkacht verwachten als er grote zorgen zijn of er wel een thuis zal zijn voor hun gezin?Want wat hebben die ballonnetjes in de media nu eigenlijk opgelost voor iedereen die op zoek is naar een betaalbaar woning? Niets. Laat het duidelijk zijn, CD&V wil dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. We moeten de budgetten benutten. De ambitie moet zijn om sneller en meer te bouwen. Om die ambitie te realiseren zullen we moeten samenwerken. Vlaanderen, de lokale overheden, de private spelers. Het is alle hens aan dek! Wie bouwt, maakt voor ons niet uit, maar wél wie erin zal wonen. De woningen moeten gaan naar degenen die dit het hardst nodig hebben.


Als minister Diependaele ook wil inzetten op betaalbaar wonen voor zij die net buiten de criteria vallen maar ook te veel huur betalen, dan vindt hij in CD&V een bondgenoot. Alleen kan beleid voor de ene doelgroep niet ten koste gaan van een andere, zeer kwetsbare doelgroep.


Er ligt werk op de plank. Wij stellen voor dat we onze schouders zetten onder een woonbeleid dat correct en sociaal is. Wij stellen voor dat we ons niet laten afleiden door losse ideeën, de blik op scherp zetten en met oplossingen voor de dag komen.


Joachim Coens is voorzitter van CD&V.


Vera Jans zetelt voor CD&V in het Vlaams parlement.

bottom of page