top of page

Steden en gemeenten krijgen handleiding voor bouw bijkomende sociale woningen

Bron: BELGA


Steden en gemeenten zullen binnenkort een handleiding ontvangen die projectontwikkelaars aanzet om bij nieuwe projecten ook een aandeel aan sociale woningen te bouwen. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Vera Jans.


Wonen is duur en de crisis op de woningmarkt laat zich voelen bij veel Vlaamse gezinnen. "Te veel mensen die recht hebben op een sociale woning, wonen nu op private markt. Om wonen voor iedereen toegankelijker te maken moeten er dus meer sociale woningen bijkomen", stelt Vlaams parlementslid Vera Jans. Om de bouw van voldoende sociale woningen te garanderen, bestond er tot 2013 een uniforme regeling die projectontwikkelaars verplichtte om bij projecten van een bepaalde grootte een aandeel sociale woningen te bouwen, de zogeheten 'sociale last'. In ruil voor een bepaald percentage sociale woningbouw kregen projectontwikkelaars een aantal compensaties zoals verminderde registratierechten, BTW, infrastructuursubsidies,... Die uniforme regeling bestaat vandaag niet meer. Wat nu enkel kan is dat lokale besturen zelf gaan onderhandelen met ontwikkelaars. De mogelijkheden om vanuit het lokaal bestuur 'sociale lasten' op te leggen zijn ingewikkeld, zijn weinig bekend en een gemeente moet wat juridische slagkracht hebben om dit uit te werken. Om de bestaande onzekerheden en onduidelijkheden weg te werken, is er volgens Vlaams minister van Wonen Matthias een handleiding in opmaak. "Die handleiding wil steden en gemeenten vooral handvaten en goede voorbeelden aanreiken om samen met private partners sociaal woonaanbod te creëren", zo zei de N-VA-minister donderdag in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. De krachtlijnen van de handleiding zullen voorgesteld worden op de dag van het lokaal woonbeleid op 23 juni. Gemeenten kunnen gratis deelnemen. De handleiding wordt nadien ook verspreid onder de gemeenten. "Heel goed nieuws," vindt Vera Jans. "Voor lokale besturen was er geen overzicht van de mogelijkheden om sociale lasten op te leggen. Ook niet elke gemeente heeft een even uitgebouwde juridische dienst. Dus zo'n handleiding is nodig om ook die kleinste gemeentes die willen meewerken aan de ambitie om sociale woningen te bouwen mee te krijgen in het verhaal", zegt de CD&V-politica.

bottom of page