top of page

Vera Jans: “We moeten opkomen voor huurders die dreigen hun broodnodige huursteun te verliezen”


Dit persbericht werd gepubliceerd in het Het Belang van Limburg.


Vera Jans: “We moeten opkomen voor huurders die dreigen hun broodnodige huursteun te verliezen”


Ongeveer 30.000 huurders in een kwetsbare economische situatie worden ondersteund door de overheid in de vorm van een huursubsidie of een huurpremie. In 2021 kregen 17.000 mensen zo een subsidie en ongeveer 15.000 kregen een premie. Aan die ondersteuning zitten wel voorwaarden verbonden, zoals de maximale huurprijs. Er mag niets duurder gehuurd worden dan de maximale huurprijs, want dan wordt de premie geschorst. “Dat dreigt nu te gebeuren voor deze kwetsbare huurders in Vlaanderen. Door de torenhoge inflatie worden de huurprijzen mogelijks verhoogd, maar de maximale huurprijs volgt die realiteit niet. Met als gevolg dat huurders tientallen euro’s meer moeten betalen en zo tot overmaat van ramp hun huursubsidie of -premie verliezen,” zegt CD&V-woonexpert en Vlaams parlementslid Vera Jans.


De overheid ondersteunt huurders met een lager inkomen door middel van een huursubsidie of een huurpremie. De eerste krijgt de huurder als hij verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning. De huurpremie dient dan weer om personen die al vier jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning te helpen op de private huurmarkt. Een huurpremie maakt voor deze gezinnen een wezenlijk verschil. Het basisbedrag is €157 per maand. Voor elke persoon ten laste komt er €26 bij en ook als de huurder in een gemeente woont waar de huurprijzen sowieso hoog liggen, wordt de premie verhoogd. Neem nu een gezin met twee kinderen die een huurpremie krijgen. Zij krijgen tot 230 euro per maand om de huur te helpen betalen.


Aan de huursubsidie en aan de huurpremie zijn bepaalde voorwaarden verbonden, zoals een maximale huurprijs. Dit betekent dat zodra de maandelijkse huur de limiet overschrijdt, de ondersteuning wordt geschrapt. Om de huurprijzen te volgen wordt de maximale huurprijs jaarlijks bij geschroefd. Dit gebeurt op basis van het indexcijfer in de maand oktober. De laatste aanpassing, die van tussen oktober 2020 en oktober 2021, toont een stijging van het indexcijfer met 3,5%. Maar, door de steeds stijgende inflatie zou het indexcijfer vandaag veel hoger liggen. Mocht de berekening vandaag opnieuw worden gedaan, dan is er een stijging van 7,9% ten opzichte van oktober 2020.


Een stijgende huurprijs kan betekenen dat je plots meer betaalt dan het maximum bedrag om in aanmerking te komen voor de huurpremie of -subsidie. Dit betekent dat huurders vandaag, al dan niet tijdelijk, hun tegemoetkoming kunnen verliezen. Ook voor nieuwe huurcontracten is het mogelijks problematisch.


Vera Jans: “Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat mensen ontvangen waar ze recht op hebben. De huurpremie en -subsidie maken voor heel wat mensen een wezenlijk verschil. Het mag niet zijn dat wanneer je huur plots opslaat met 20 of 30 euro, dat je alle ondersteuning verliest. Door de uitzonderlijke omstandigheden kan niet worden vastgehouden aan de eenmalige jaarlijkse berekening. De overheid heeft als taak om haar burgers kwaliteitsvolle huisvesting te bieden. Deze mensen kunnen niet overleven op de private huurmarkt zonder een steuntje in de rug. De huurpremie of huursubsidie verliezen zou een drama zijn voor die gezinnen. Voor hen moet een oplossing worden gevonden,” zegt Vera Jans. Een beperking op huurprijsverhoging opleggen kan volgens het parlementslid niet. “Een indexatie van de huurprijzen is de enige vorm van verhoging die de wetgeving toestaat. Daar beperkingen opleggen zou leiden tot striktere regulering en eerder negatieve effecten.”


Het kan niet zijn dat mensen die het nu reeds moeilijk hebben én meer huur moeten betalen én dan ook nog eens hun broodnodige ondersteuning verliezen. Geen enkel gezin mag de hulp die het nodig heeft nu kwijt geraken,” zegt Vera Jans. Ook minister Diependaele gaf naar aanleiding van de vraag tijdens de plenaire vergadering aan het probleem te erkennen en het te willen oplossen. Het parlementslid is blij dat de minister de extra inspanningen wil doen.

bottom of page