top of page

Vera Jans wil met dorpsondersteuner inzetten op een sterk lokaal welzijnsbeleid

LEES VOOR


Tijdens de coronacrisis werd pijnlijk duidelijk hoe verschillende kwetsbare ouderen in onze samenleving uit de boot vielen. De opgelegde sociale isolatie versterkte de kloof voor ouderen die geen sterke omkadering genieten. Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) wil met ‘dorpsondersteuners’ zorg terug op het niveau van de mensen brengen. “Dorpsondersteuners zijn mensen die op niveau van de stadswijk of het dorp mensen op een laagdrempelige manier helpen en hen indien nodig doorverwijzen naar de officiële eerstelijns- en tweedelijnshulp.”


Vergrijzing en eenzaamheid zijn tendensen die al enige tijd toenemen. Het opgelegde verplichte sociale isolement ter preventie van Corona was dan ook een ware sociale beproeving voor velen: het ontbreken van fysieke contacten, het gemis aan intergenerationele warmte, het niet kunnen participeren aan verenigingsleven of het niet beschikken over de nodige digitale skills of het materiaal om online te kunnen participeren. Om kwetsbare ouderen in de toekomst beter te beschermen en begeleiden, pleit Vlaams parlementslid Vera Jans voor een sterke lokale aanpak via een ‘dorpsondersteuner’. Zij stelt dit vandaag voor in het Vlaams parlement.


In Nederland werkt men reeds met het concept van ‘dorpsondersteuners’: mensen die op niveau van de wijk of het dorp de opdracht hebben om mensen te helpen op een laagdrempelige manier en om hen door te verwijzen of mee te nemen naar de officiële eerstelijns- en tweedelijnshulp als er een specifieke zorgvraag opkomt. Er zijn de ‘keukentafelgesprekken’ en deze dorpsondersteuners omschrijven zichzelf als ‘de buurvrouw plus’. “Deze manier van werken versterkt de cohesie binnen gemeentes en moedigt mensen aan om zelf hulp te verlenen aan anderen. Het verlaagt de drempel naar de zorgsector, maar evengoed ontlast het de sector, door de veerkracht van mensen aan te scherpen en aan vroegdetectie te doen” zegt Vera Jans, die voor inspiratie haalde bij onze noorderburen. “Uit onderzoek van de Aletta Jacobs School of Public Health is gebleken dat door inzet van de dorpsondersteuner de zorgkosten verlagen en de werkdruk van de huisarts afneemt.”


Volgens het parlementslid sluit dit voorstel perfect aan bij de plannen van Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke, gebundeld in het actieplan voor mentaal welzijn Zorgen voor Morgen, om in te zetten op een vermaatschappelijken van de zorg en zorgzame buurten. “Nu de lockdown achter ons ligt, ontstaan er op dit vlak uitdagingen en kansen. Zo leeft de vraag om versneld in te zetten op zorgzame buurten om van heel nabij ondersteuning uit te bouwen, om bestaande initiatieven te versterken en vernieuwende projecten op te starten” sluit het parlementslid af.

bottom of page