top of page

Verdubbeling budget voor online hulpverlening

Online therapie slaat zeer goed aan bij de Vlaming die op zoek is naar info, hulp of antwoorden. De afgelopen jaren werden verschillende initiatieven genomen om de online hulpverlening verder uit te bouwen en er staan nog waardevolle projecten in de steigers. Om de online hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg verder uit te bouwen is het budget in 2019 dankzij Jo Vandeurzen verdubbeld tot €600.000. Dit blijkt uit parlementaire vragen van Vlaams parlementslid Vera Jans.

Online hulpverlening is breed en kan verschillende vormen aannemen; sites en apps met info, maar ook met online- testen of zelfhulpprogramma’s. Sommige apps en websites zijn algemeen, andere zijn ontwikkeld voor een zeer specifieke doelgroep (bijvoorbeeld de app ‘on track again’ voor jonge suïcidepogers of de app ‘Back up’ voor mensen die aan zelfmoord denken). Maar online hulpverlening is eveneens één op één chat met een professionele hulpverlener. Het brede pallet van online hulpverlening biedt dus enorm veel mogelijkheden en is een meerwaarde naast de klassiek hulpverlening, aldus Jans die zelf psychologe is en dit thema vanaf de opkomst van online hulpverlening opvolgt in het Vlaams parlement.

Sinds de opkomst van online hulpverlening is het aanbod sterk uitgebreid en technisch verfijnd. Na alcoholhulp.be, een online zelfhulpprogramma dat persoonlijke begeleiding biedt via de website en chat aan mensen die minder of niet meer alcohol willen drinken, volgden andere websites voor de aanpak van middelengebruik zoals cannabishulp.be, www.gokhulp.be en www.drughulp.be. Recent werd hier nog depressiehulp.be aan toegevoegd. In 2018 werden de verschillende bestaande websites samengevoegd in één online hulpverleningsproject voor de geestelijke gezondheidszorg met één hulpverleningsteam waarbij 3,5 voltijdse medewerkers instaan voor de organisatie en werking van het online hulpverleningsaanbod.Het team deelt haar kennis ook met andere professionals en leidde al een 300-tal hulpverleners op om online hulp te combineren met klassieke begeleiding. Op deze manier kan er hulpverlening worden opgezet op maat van de cliënt; een chatgesprek kan afgewisseld worden met een face-to-face contact, een online dagboek kan inzichten bieden aan hulpverlener en cliënt, een (online) applicatie met hulpverleningstools kan de motivatie vergroten, …

Vera Jans: “Bij online hulpverlening bleek als snel dat we hier heel wat mensen bereiken die we niet zien in de klassiek hulpverlening. Zo bereikt online veel meer jongeren, maar ook hoger opgeleiden, meer mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt, meer vrouwen en 50-plussers. Opvallend is ook dat zij vaak contact opnemen vooraleer de problemen geëscaleerd zijn. De laagdrempeligheid en anonimiteit, die eigen zijn aan deze vorm van hulpverlening, overtuigt dus een groep die anders niet bereikt wordt en doet dit ook sneller."

Online werken biedt naast preventie dus vaak ook de kans om vroeg tussen te komen. Een ongelofelijk belangrijk element binnen de geestelijke gezondheidszorg. Online hulpverlening is volgens Vera Jans absoluut zinvol en kan even diepgaand zijn als een persoonlijk gesprek en zelfs meer: "Vele online initiatieven groeien vanuit de praktijk. CAD Limburg was hierin pionier en toonde de meerwaarde van online hulp ook jaar na jaar aan. Voorts zal er gewerkt worden aan de uitbouw van een algemene GGZ website met chatfunctie voor hulpverleners, zodat ook zij met hun vragen hier terecht kunnen. Zo kan een thuisverpleegkundige die vermoedt dat haar of zijn cliënte met een geestelijk gezondheidsprobleem kampt en die nood heeft aan bijkomende expertise daar haar vragen stellen en snel een antwoord krijgen", besluit Vera Jans.

bottom of page