top of page

Vormingen zelfmoordpreventie op het werk zitten in de lift


Dit persbericht werd gepubliceerd in Het Belang van Limburg.Zelfmoord 1813 organiseert vormingen rond het herkennen van signalen, het bespreekbaar maken van psychische problemen en het correct doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Van voetbalclub tot groot bedrijf, iedereen kan een vorming op maat rond zelfmoordpreventie aanvragen. Opvallend veel werkgevers en eerstelijnszorgers, zoals huisartsen, apothekers en thuisverplegers, kozen voor zo een op maat gemaakte opleiding. Dat blijkt uit de cijfers die cd&v-welzijnsexperte Vera Jans opvroeg bij minister van Welzijn Hilde Crevits. ‘We moeten veel meer moeite steken in het achterhalen wat de oorzaken van psychische problemen zijn. Deze vormingen zijn zeer laagdrempelig en dragen bij tot een omgeving waar er aandacht is voor mentaal welzijn. Ik vind het dan ook ontzettend belangrijk om dat breed bekend te maken.’


In Vlaanderen stappen elke dag drie mensen uit het leven. Gemiddeld 25 personen ondernemen een geregistreerde poging. Dat cijfer is een zware onderschatting. De meeste van die zelfdodingen gebeuren door mensen tussen 18 en 65 jaar, mensen die dus beroepsactief zijn. Elke werkgever wordt daarom vroeg of laat geconfronteerd met iemand die aan zelfdoding denkt, een poging onderneemt of op die manier een dierbare verliest. Om die reden zet Zelfmoord 1813 zich in het bijzonder in voor suïcidepreventie op de werkvloer. Ook andere vormingen, van webinars voor het brede publiek tot meerdaagse trainingen, worden veelvuldig georganiseerd. In 2021 waren dat er in totaal 466. Vormingen rond zelfdoding in een werkcontext werden 28 keer gegeven, dat zijn er 18 meer dan het jaar ervoor. Om alle vormingen te organiseren, draagt de Vlaamse overheid jaarlijks ongeveer 22.000 euro bij.

Vera Jans, die zelf psychologe is, wijst erop dat de eerste signalen herkennen en durven spreken als het niet gaat, de eerste voorwaarden zijn om grotere psychologische problemen te voorkomen. De werkvloer is volgens het parlementslid één van de plaatsen bij uitstek om vormingen rond mentaal welzijn en zelfmoordpreventie te organiseren. ‘Het is op plaatsen waar veel mensen samen komen en er veel van ons wordt gevraagd, dat we moeten inzetten op een omgeving waarin wordt gesproken over mentaal welzijn. Het zijn namelijk degene waarmee je uren samen spendeert, die je weerbaarder maken. Je collega’s, je vrienden of je sportclub, bijvoorbeeld.’ De beroepen met het hoogste risico op zelfdoding zijn onder andere landbouwers, artsen, apothekers, verplegers, politieagenten en militairen.


In 2020 volgden 1.920 deelnemers een opleiding bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, één van de organisaties achter de Zelfmoordlijn. Een jaar later waren dat er 2.822, haast een verdubbeling. Ook het aantal deelnemers aan vormingen vanuit de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg steeg fors. In 2020 volgden 4.723 personen een vorming, een jaar later waren dat er 6.168. Het verschil tussen beide organisaties, is dat het Centrum ter Preventie van Zelfdoding zich richt op eenmalige of korte contacten. Terwijl de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg meer vormingen geven die te maken hebben met hulpverlening. Waar tot 2020 veel vormingen binnen ziekenhuizen gevraagd werden, zijn er nu vooral andere actoren die willen werken rond zelfmoordpreventie. Werkgevers zijn een opvallende nieuwe doelgroep, maar ook eerstelijnsactoren hebben er een grotere vraag naar. Daarna volgen de ziekenhuizen en vormingen binnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.


bottom of page