top of page

Zorgbudget voor 270.000 Vlamingen en 46.000 gebruikers van hulpmiddel

Dit persbericht werd gepubliceerd in Het Belang van Limburg.


Mensen met een handicap kunnen een tegemoetkoming krijgen in hun factuur voor hulpmiddelen. Iets meer dan 46.000 personen maken daar actief gebruik van. In 2020 werd er hiervoor maar liefst €33 miljoen uitgekeerd. Deze cijfers blijken uit parlementaire vragen die Vlaams parlementslid Vera Jans stelde. Hiernaast krijgen ook net geen 270.000 zwaar zorgbehoevenden elke maand €130. Dit om tegemoet te komen in hun niet-medische kosten. “Dit zijn twee voorbeelden van buitengewoon positieve maatregelen. Met deze budgetten maken we voor mensen echt een verschil. We moeten er alles aan blijven doen om nog meer bekend te maken dat deze zaken bestaan.” zegt Vera Jans.


De Vlaamse overheid komt tussen in de factuur voor hulpmiddelen voor personen met een handicap. Dit kunnen hulpmiddelen zijn voor het dagelijks leven, maar ook voor het aanpassen van de woning. In 2020 werd een totaal van €33.771.763 aan hulpmiddelen uitgekeerd. Ook in 2021 zijn de totalen op weg om de kaap van 30 miljoen te overschrijden. Het aantal aanvragen nam tussen 2018 en 2020 wel beperkt af (-1,3%). De meest gevraagde hulpmiddelen voor het alledaags leven zijn onder andere een douche- of toiletstoel, de witte stok voor slechtzienden of een anti-doorligmatras. Populair is ook een smartphone met toetsen die voorzien zijn van spraakuitvoering. Andere hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld noodzakelijke aanpassingen aan de auto, zoals het gas-en rempedaal op het stuur en de bodemverlaging zodat er een rolstoel inpast. Ook grote aanpassingswerken, zoals het installeren van een inloopdouche en trapliften, kunnen gedeeltelijk worden terugbetaald.


“Het aantal gebruikers van zo’n hulpmiddel neemt toe met de leeftijd. 10% van de gebruikers zijn mensen met een handicap van 18 jaar of jonger, maar meer dan vier op tien zijn 60-plussers met een handicap. Deze hulpmiddelen en aanpassingen maken voor deze mensen een wereld van verschil. De lijst met hulpmiddelen is lang: van een eenvoudige douchestoel of traplift, tot de meest gesofisticeerde communicatiehulpmiddelen. Maar eveneens alles om bijvoorbeeld je auto aan te passen aan jouw handicap.” zegt Vera Jans.


Zorgbudget


Personen met ernstige en langdurige beperkingen komen in aanmerking voor het zogenaamde ‘zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden’. Elke maand ontvangen zij €130 om tegemoet te komen in de niet-medische kosten. In 2020 ontvingen 269.771 personen zo een zorgbudget. Het bedrag is vrij te besteden en er is geen minimum – of maximumleeftijd om dit aan te vragen. Veel mensen krijgen dit zorgbudget reeds automatisch, zoals ouderen in een woonzorgcentrum of personen die mantel- en thuiszorg krijgen. In alle andere gevallen moet het zorgbudget zelf worden aangevraagd via de website van de Vlaamse Zorgkas.


Vera Jans: “Het is cruciaal dat iedereen die in aanmerking komt voor deze budgetten hiervan op de hoogte is. De cijfers tonen aan dat zeer veel mensen hier gebruik van maken, maar we moeten blijven inzetten op bekendmaking ervan. Ik wil een overheid die niemand achterlaat."


“Het zijn slechts twee voorbeelden waarop de Vlaamse overheid mensen met een beperking of zorgnood ondersteunt. Mensen met een handicap, of een zorgnood, hebben sowieso al extra kosten (en dan zwijg ik nog van de vele extra zorgen) dus deze bedragen en tussenkomsten maken echt wel een verschil op het einde van de maand. En dat is de bedoeling: dat we het leven een stukje makkelijker maken voor mensen die het al moeilijker hebben omdat ze veel zorgen nodig hebben,” besluit Jans.

bottom of page